Geodetske storitve PDF natisni

V okviru naše dejavnosti zagotavljamo vse geodetske storitve, ki so potrebne za dosego cilja strank. Geodetske storitve so lahko komplementarne našim pravnim storitvam ali kot samostojna storitev.

S ponudbo geodetskih storitev zagotavljamo strankam kakovostno storitev po načelu »vse v paketu«, ki vključuje pravne in geodetske storitve vrhunske kakovosti. Stranka ima tako na enem mestu zagotovljeno celovito storitev, ki vključuje pravne in geodetske storitve povezane s cilji in željami stranke.

Geodetske storitve zagotavljajo vrhunski geodeti z dolgoletnimi izkušnjami.

Med geodetske storitve, ki jih opravljamo, sodijo:

  • ureditev meje
  • parcelacija
  • obnova mej v naravi
  • komasacija
  • izravnava meje
  • razmejitve med pravnimi režimi
  • ugotavljanje dejanske rabe zemljišč
  • vpis stavbe ali delov stavb v kataster stavb
  • izdelava elaboratov delitve stavb
  • postopek za pridobitev hišne številke

V zvezi z navedenim nudimo tudi pravno svetovanje in sestavo strokovnih pravnih mnenj.

 


RocketTheme Joomla Templates