Obvestilo PDF natisni

Nedavno je Državni zbor sprejel novelo Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1C), ki s 1.5.2011 določa obvezno elektronsko vlaganje zemljiškoknjižnih predlogov. ZK predlogi se z novelo vlagajo preko kvalificiranih vlagateljev (notarjev, odvetnikov,...) ali osebno pri sodišču na zapisnik.

Zainteresirane naročnike naših storitev obveščamo, da naše podjetje izpolnjuje pogoje za kvalificiranega vlagatelja zemljiškoknjižnih predlogov in posledično lahko neposredno izvaja vpise v zemljiško knjigo za naše stranke tudi po 1.5.2011.

 
Pravni postopki s področja nepremičnin PDF natisni

Na naše podjetje se lahko obrnete za vse vrste postopkov povezanih z nepremičninami.

Pri tem gre predvsem za naslednje vrste postopkov:

 • vpisi lastnikov v zemljiško knjigo
 • prenosi lastninske pravice na nepremičninah
 • ustanovitev služnosti in vpisi služnosti v zemljiško knjigo
 • etažne delitve večjih in manjših stavb
 • razdelitev solastnine med solastniki (vse v zvezi s solastnino)
 • sodni postopki po Zakonu o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in o določitvi pripadajočega zemljišča k stavbam (ZVEtL)
 • sodni nepravdni postopki v zvezi z nepremičninami (delitev solastnine,...)
 • vzpostavitev (zemljiškoknjižne) listine
 • postopki po Zakonu o kmetijskih zemljiščih za prodajo/promet kmetijskih zemljišč in gozdov (predpisani postopki pred upravno enoto, postopki za predkupne pravice in predkupne upravičence)
 • urejanje razmerij med sosedi
 • odkup skupnih prostorov in skupnih delov stavbe (vključno s potrebnimi geodetskimi storitvami)
 • urejanje razmerij med lastniki in upravnikom
 • postopki po Stanovanjskem zakonu
 • postopki po Stvarnopravnem zakoniku
 • določitev pripadajočega zemljšča k stavbi
 • urejanje lastništva zemljšč in stavb (v povezavi z denacionalizacijo)
 • pridobitev hišne številke
 • parcelacije in delitve parcel
 • ostali geodetski postopki
 • urejanje medsebojnih razmerij med etažnimi lastniki
 • pridobitev soglasij za promet z nepremičnino
 • postopek za izbris stare hipoteke iz zemljiške knjige

V zvezi z navedenim nudimo tudi pravno svetovanje in sestavo strokovnih pravnih mnenj.

 


RocketTheme Joomla Templates