Sestava pogodb in listin PDF natisni

Sestavljamo vse vrste pogodb, ki nastopajo v prometu in upravljanju z nepremičninami.

Mednje sodijo predvsem:

 • kupoprodajne pogodbe
 • služnostne pogodbe (osebne služnosti, stvarne služnosti)
 • darilne pogodbe
 • menjalne pogodbe
 • najemne pogodbe
 • zakupne pogodbe
 • sporazumi o delitvi solastnine
 • sporazumi o delitvi v etažno lastnino
 • sporazumi med sosedi
 • pogodbe/sporazumi za odkup skupnih delov in prostorov večstanovanjske stavbe
 • akti o delitvi nepremičnine v etažno lastnino
 • pooblastila
 • zemljiškoknjižna dovolila
 • listine o ustanovitvi prepovedi odtujitve ali obremenitve nepremičnine
 • ostale listine s področja nepremičninskega prava
 • pogodbe o medsebojnih razmerjih
 • zemljiškoknjižni predlogi
 • sodni predlogi za postopke pred Okrajnim sodiščem v zvezi z nepremičninami

V zvezi z navedenim nudimo tudi pravno svetovanje in sestavo strokovnih pravnih mnenj.

NOVO: Uredimo listine za izbris starih hipotek iz zemljiške knjige (vključno z izbrisno pobotnico)

 


RocketTheme Joomla Templates