Upravniki nepremičnin PDF natisni

Upravnikom nudimo storitve s področja urejanja pravnega statusa nepremičnin, s posebnim poudarkom na urejanju statusa etažne lastnine in vpisom lastninske pravice na stanovanjih/poslovnih prostorih v zemljiško knjigo.

Ponujamo celovito storitev, tako da se upravniku ni potrebno ukvarjati s postopki in birokracijo, upravnikove dolžnosti so izpolnjene, upravnikove stranke pa zadovoljne. Izstopamo po učinkovitosti, hitrosti in strokovnosti storitev.

V okviru naše ponudbe nudimo:

  • celovito ureditev etažne lastnine večjih in manjših stanovanjskih in poslovnih stavb (razdelitev stavbe, vpisi individualnih lastnikov v zemljiško knjigo)
  • delitve manjših in večjih stavb na več samostojnih enot in zemljiškoknjižne izvedbe
  • celovito pravno podporo poslom z nepremičninami (prodaje, menjave, služnosti, pripojitve, razdelitve, pogodbe z upravniki, priključitev dela skupnih prostorov samo enemu izmed stanovanj,...)
  • splošne vpise v zemljiško knjigo za urejanje statusa nepremičnine
  • postopke po ZVEtL
  • pomoč v vseh upravnih postopkih povezanih z nepremičninami
  • pravno svetovanje in skrbno preverjanje statusa nepremičnin

Izvajamo tako klasične postopke etažne delitve stavb in vpisa lastnikov v ZK kot zastopanje in pomoč pri postopkih po novem zakonu o urejanju etažno lastninskih vpisov preko sodišča (ZVEtL), ki vključuje možnosti sodne ureditve statusa funkcionalnega (stavbi pripadajočega) zemljišča.

 


RocketTheme Joomla Templates