Kako se izpelje postopek določitve pripadajočega zemljišča k večstanovanjski stavbi? PDF natisni

Postopek se lahko po novem izpelje po zakonu ZVEtL, kot dodatni postopek pri etažni delitvi stavbe po sodni poti. Če je bila stavba zgrajena pred 1.1.2003, se lahko postopek za določitev pripadajočega zemljišča k stavbi izpelje samostojno in neodvisno od etažne delitve stavbe.

 
Kaj je to priposestvovanje? PDF natisni

Priposestvovanje je stvarnopravni institut, ki omogoča, da dobroverni lastniški posestnik nepremičnine (oseba, ki je prepričana, da je lastnik in lastništvo na nepremičnini tudi izvršuje), po preteku določenega časa dejansko tudi pridobi lastninsko pravico na nepremičnini, čeprav iz določenih vzrokov lastninske pravice ni pridobila na podlagi sklenjenega pravnega posla. Za priposestvovanje nepremičnine se zahteva doba 10 let dobroverne lastniške posesti, v kar se šteje tudi doba, ko so v posesti imeli nepremičnino pravni predniki. Brez dobre vere priposestvovanje ni mogoče.

 


RocketTheme Joomla Templates