Kaj storiti v primeru, da nimate originalne pogodbe oz. listine o lastništvu stanovanja (ali ene izmed verige pogodb)? PDF natisni

V tem primeru je potrebno preučiti, kakšen pomen ima listina za vaš vpis v zemljiško knjigo. V nekaterih primerih sploh ni potrebna. V nekaterih primerih je možno listino najti v arhivih različnih subjektov (gradbenih družb, sodišč, upravnikov,...). V najslabšem primeru je potrebno pri sodišču izvesti postopek vzpostavitve listine, ki časovno podaljša vaš vpis v zemljiško knjigo in prinese nekaj dodatnih stroškov. V vsakem primeru obstajajo instrumenti za zavarovanje vašega lastništva na nepremičnini.

 
Kaj je to zemljiškoknjižno dovolilo? PDF natisni

Gre za izjavo, ki jo poda oseba, ki dovoljuje vpis v zemljiško knjigo (navadno prodajalec), s katero dovoljuje drugi osebi vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo na določeni lastni nepremičnini ali deležu nepremičnine. Zemljiškoknjižno dovolilo je lahko posebna določba v pogodbi ali samostojna listina kot »priloga« k pravnemu poslu-pogodbi. Zemljiškoknjižno dovolilo je izjemno občutljiva stvar, saj mora vsebovati vse potrebne podatke in v njem ne sme biti nobene napake.


 


RocketTheme Joomla Templates