Moje stanovanje je bilo pri urejanju etažne lastnine v preteklosti izpuščeno. Kako se vpišem v zemljiško knjigo? PDF natisni

Gre verjetno za "šepav" vpis, ko so se zadeve urejale po interventnem zakonu (ZPPLPS), ki je veljal od leta 1999-2004, ko so se lahko določene enote v stavbi vpisale v kataster in zemljiško knjigo brez vpisa vseh enot in skupnih prostorov (poenostavljen vpis). Sedaj vam zakonodaja daje možnost sprožitve sodnega postopka po ZVEtL, ko lahko brez soglasja ostalih etažnih lastnikov dosežete vpis v zemljiško knjigo. Lahko se v postopek priključi več lastnikov, ki imajo enako situacijo kot vi. Zakon določa med drugim tudi, da se stroški po koncu postopka povrnejo iz rezervnega sklada (če ga stavba ima).

 
V zemljiški knjigi je vpisana na mojem stanovanju občina ali eno izmed gradbenih podjetij. Kako se vpišem v zemljiško knjigo? PDF natisni

V taki situaciji je potrebno urediti t.i. uskladitveni postopek na podlagi katerega občina izda zemljiškoknjižno dovolilo za vaš vpis v zemljiško knjigo. Pri tem so potrebne še davčne formalnosti, ustrezne notarske overitve in zemljiškoknjižni predlog. Razpolagati morate z originalno verigo pogodb.

 
Kakšne so lahko posledice neurejenega stanja? PDF natisni

POSLEDICE, če vpis v zemljiško knjigo ni urejen, se lahko pokažejo kot otežen pravni promet z nepremičnino. Kot lastniki smo v vseh pogledih slabo zaščiteni proti prevaram, ne moremo spremljati kaj se z nepremičnino dogaja v pravnem smislu, težje dokazujemo lastništvo, težko sklepamo pravne posle katerih predmet je nepremičnina (prodaja, menjava, zastava-hipoteka, služnosti, podaritev…).

Oteženi in daljši so tudi postopki pri organih (dedovanje, delitev, sodni postopki…), hkrati pa ni čistih razmerij med lastniki večstanovanjske stavbe, med sorodniki itd.

 
Kako postopati v primeru težav z ostalimi lastniki? PDF natisni

Imate težave z ureditvijo statusa vašega stanovanja, ker:
...drugi stanovalci ne želijo sodelovati pri urejanju vpisa?
...je nekaj stanovalcev v stavbi že vpisanih v zemljiško knjigo, status celotne stavbe pa ni urejen?
...so se zadeve za vašo stavbo že urejale v preteklosti, pa takrat niste sodelovali pri vpisu?

Ne odlašajte! Pomagali bomo, da sami ali v skupini stanovalcev uspešno uredite vknjižbo. Zastopanje in celovito pomoč v navedenih primerih prepustite našim strokovnjakom. Po novem zakonu o urejanju etažnih vpisov in funkcionalnih zemljišč preko sodišča (ZVEtL) lahko dosežete vpis vašega stanovanja in vaše lastninske pravice v zemljiško knjigo brez sodelovanja ostalih etažnih lastnikov.

Ne veste ali ste kot lastnik že vpisani v zemljiško knjigo?
Nič lažjega, pokličite nas in skupaj bomo preverili.

 


RocketTheme Joomla Templates