Nevarnosti neurejenega zemljiškoknjižnega stanja in pomanjkljivosti solastnine PDF natisni

SAMO ETAŽNA LASTNINA JE "100 ODSTOTNA" LASTNINA!

Etažna lastnina pomeni lastnino na posameznem delu (stanovanju, poslovnem prostoru, ...) večstanovanjske stavbe ter solastnino na skupnih delih in napravah te stavbe (stopnišča, kleti, dvorišče ipd.). Samo v stavbi, ki ima urejeno etažno lastnino, je etažni lastnik posameznega dela (stanovanja) tudi pravnoformalni lastnik tega stanovanja. Vse ostale rešitve, ko je npr. na stavbi vpisan še prejšnji lastnik (gradbeno podjetje, kmet, na čigar travniku se je zidala stavba, ipd.) ali je stavba v solastnini, pomenijo neoptimalne rešitve, ki nosijo s seboj številna tveganja in nevšečnosti.

NEVARNOST DVOJNE PRODAJE IN IZVRŠBE/STEČAJA

Če je kot lastnik stavbe v zemljiški knjigi vpisan še nekdo drug (npr. investitor), ne pa dejanski lastniki, obstaja realna nevarnost, da tak (pravnoformalni!) lastnik nepremičnino (predvsem dvorišča, parkirišča ali druge skupne dele) še enkrat proda. Čeprav se sliši neverjetno in na meji znanstvene fantastike, so se taki primeri dogajali in se še dogajajo! Sodna borba proti pohlepnemu investitorju, ki želi na zelenici pred blokom zgraditi garaže, ni nekaj, kar bi si kdorkoli želel. Preprečite tako možnost in začnite z urejanjem etažne lastnine še danes!

Še večjo (in v kriznih časih tudi zelo realno) nevarnost predstavlja izvršba ali stečaj zemljiškoknjižnega lastnika stavbe. Ker se želijo v obeh postopkih upniki v čim večji meri poplačati, jih ne zanima, ali je njihov dolžnik kot zemljiškoknjižni lastnik tudi dejanski lastnik stavbe. V izvršilnem postopku boste tako morali s t.i. ugovorom tretjega dokazovati, da ste dejanski lastnik stanovanja, ki je predmet izvršbe, kar je lahko izredno stresno, zamudno in drago, uspeh dokazovanja pa negotov.

OVIRAN PROMET Z NEPREMIČNINO

Ob vedno vedno večji osveščenosti kupcev nepremičnin glede pravnih tveganj ob nakupu bo vedno težje prodati nepremičnino, ki ni v etažni lastnini oziroma ni zemljiškoknjižno urejena. Sicer pa poglejmo z druge strani: bi z brez pomislekov kupili stanovanje od prodajalca, ki trdi, da je njegov lastnik, v zemljiški knjigi pa je kot lastnik vpisano gradbeno podjetje? Bi namenili zajetno vsoto denarja za tako stanovanje, ali bi raje poiskali alternativo, pri kateri bi mirno spali? Če želi kupec stanovanje kupiti s kreditom in na kupljenem stanovanju vpisati hipoteko, tega ne bo mogel storiti, če etažna lastnina ni urejena. Tako bo poiskal drugo stanovanje.

Če je stavba v solastnini, pravnoformalno sploh ne prodajate svojega stanovanja, pač pa le idealni delež (odstotek) na celotni stavbi. Pri prodaji morate upoštevati pravila o predkupni pravici, kar pomeni, da se morajo s prodajo tretji osebi (osebi, ki ni solastnik) strinjati prav vsi ostali solastniki. Posledica neupoštevanja tega pravila je lahko tožba na razveljavitev prodajne pogodbe in posledično propad transakcije, seveda pa tudi visoki stroški sodnega postopka. Povedano tudi pomeni, da zadostuje en sam solastnik (sosed), da vam dodobra oteži možnosti za prodajo vašega stanovanja.

TEŽAVE Z DEDOVANJEM

Če (ekonomski) lastnik stanovanja umre, stavba pa je v zemljiški knjigi vpisana še na prejšnjega lastnika, bodo dediči težje dokazovali lastništvo pokojnega na stanovanju. Še hujša težava se lahko pojavi, če dediči sploh ne vedo, katero stanovanje je dejansko bilo pokojnikovo. Najhuje pa bi bilo, če bi originalne listine (pogodbe) o stanovanju v primeru smrti dejanskega lastnika prišle v roke nepooblaščeni osebi. Ta lahko brez težav stanovanje proda naprej ali izpelje kakšno drugo prevaro, dediči pa ostanejo brez vsega. Če stanovanje in dejanski lastnik nista vpisana v zemljiški knjigi, je namreč dokazovanje lastništva popolnoma vezano na originalne pogodbe.

Če je stavba v solastnini, je predmet dedovanja solastniški delež celotne stavbe in ne stanovanje, v katerem je živel umrli. Kakšne so posledice takega stanja, je opisano zgoraj.

NE TVEGAJTE!
DOVOLITE, DA NAŠI STROKOVNJAKI POSKRBIJO ZA VAŠO PRAVNO VARNOST.

 
RocketTheme Joomla Templates